Klachtenregeling

Klachtenregeling

Klachtenregeling

Hoewel ik natuurlijk mijn uiterste best doe om klachten te voorkomen, kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over uw bezoek aan Osteopathie Alderlieste. Mocht dat het geval zijn dan verzoek ik u mij hiervan op de hoogte te stellen zodat we samen tot een oplossing kunnen komen én om te kijken of ik mij naar de toekomst toe kan verbeteren.

Om te zorgen dat uw klacht op correcte wijze wordt behandeld, heb ik een speciale klachtenfunctionaris aangewezen binnen mijn bedrijf. Op die manier weet u zeker dat uw klacht serieus wordt genomen.
Dit doe ik volgens de richtlijnen die zijn afgestemd met De Consumentenbond, de Patiënten federatie Nederland en Het Nederlands Register voor Osteopathie. https://osteopathie-nro.nl/voor-patienten/klachtenregeling

Een uitgebreide beschrijving van deze werkwijze kunt u teruglezen in deze brochure: Reglement Klachtenfunctionaris Osteopathie.

Ik ben aangesloten bij de Klachtenregeling en Klachtenfunctionaris van het Nederlands Register voor Osteopathie.
Meer informatie daarover kunt u teruglezen in de: Brochure Klachtenregeling Osteopathie.

Mocht u ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen niet tevreden zijn over de uitkomst van de klachtenprocedure en/of over de manier waarop deze is uitgevoerd, dan kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie Osteopathie.
Voor nadere informatie daarover verwijs ik u naar
 de website van de geschillencommissie zorg.

Je kunt ook contact opnemen door onderstaand formulier te gebruiken.

Contact formulier

Vul onderstaand formulier en en klik op verzenden.

Velden met een * zijn verplcht