Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Ik hanteer de standaard Algemene Voorwaarden voor Osteopathie. Deze Algemene Voorwaarden Osteopathie zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, de Patiëntenfederatie Nederland, het Nederlands Register voor Osteopathie en de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie in het kader van de SER Coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg en zijn in werking getreden per 1 april 2019.