Osteopathie bij babys

Osteopathie bij babys

Intake

Baby’s en kinderen zijn geen kleine volwassenen, maar zijn lichamelijk en geestelijk volop in ontwikkeling. Elke ontwikkelingsfase heeft zijn eigen kenmerken en vraagt een aparte benadering. Als er een probleem optreedt in één van de ontwikkelingsfases dan kan dit gevolgen hebben voor de verdere ontwikkeling van een kind. Osteopathie kan helpen bij klachten maar kan dus ook preventief toegepast worden.

Voor de behandeling van een baby zal het nodig zijn om eerst uitvoerig een aantal vragen door te nemen om te weten wat het probleem is. De bijzonderheden rondom de zwangerschap, de bevalling en de tijd daarna worden besproken. Verder is het voor mij van belang om onder andere te weten hoe de voedingen verlopen, het slaappatroon, het ontlastingspatroon en of er eventueel andere medische oorzaken zijn.
Het samenvoegen van alle verkregen informatie geeft mij een beeld van wat de oorzaak van de klacht kan zijn.

Onderzoek & behandeling

Een osteopaat is getraind om bewegingsverlies te voelen en te bepalen of dit in relatie staat tot de klachten. Alles in het lichaam heeft beweging nodig om goed te functioneren. Een osteopaat onderzoekt waar in het lichaam het bewegingsverlies zit. Na een uitvoerig vraaggesprek en onderzoek, wordt er besloten of een behandeling zinvol kan zijn.

Bij de behandeling wordt zachtjes de beweeglijkheid en het evenwicht tussen de systemen in het lichaam hersteld om zo de klachten te verlichten of weg te nemen. De plek waar de osteopaat behandelt is niet altijd de plek waar de klacht zit, in het lichaam staat immers alles met elkaar in verbinding. Verteringsproblemen bij baby’s of kinderen (reflux, obstipatie, diarree, krampjes) kunnen bijvoorbeeld veroorzaakt zijn doordat bij de geboorte de schedelbasis te weinig plaats heeft gehad in het geboortekanaal. Daardoor kunnen de zenuw(kernen) ter hoogte van de nek en overgang naar de schedel, overprikkeld raken. Door zacht het hoofdje en de nek te behandelen, verdwijnen de verteringsproblemen. Voor baby’s is er altijd een spoedplek beschikbaar, dan graag telefonisch contact met mij opnemen.

Indicaties

 • Afplatting van het hoofdje of onregelmatige schedel
 • Voorkeurshouding
 • Scheefstand van de nek (torticollis)
 • KISS syndroom
 • Asymmetrie van het lichaam
 • Keel-, neus- en oorproblemen zoals terugkerende oorontstekingen
 • Slik- of zuigproblemen, moeite met boeren
 • Reflux
 • Overstrekken
 • Vertraagde of geen goede motorische ontwikkeling zoals niet rollen, kruipen, op billen blijven schuiven
 • Buikklachten zoals krampen, obstipatie of diarree
 • Huilbaby, angstig of onrustig gedrag
 • Eczeem en allergieën
 • Kunstverlossing
 • Slaapstoornissen, algemene onrust
 • Preventieve behandeling na bevalling of kunstverlossing